Keizer Wilhelm II was wispelturig en eenvoudig te beïnvloeden

Geldt hetzelfde voor de laatste Duitse keizer, Wilhelm II (1859-1941) en de Eerste Wereldoorlog? … Eind negentiende eeuw, begin twintigste eeuw werd sociaal-darwinisme steeds meer gemeengoed onder politici, intellectuelen en kunstenaars.1 Je kunt een individu niet kwalijk nemen beïnvloed te zijn …