Pruisen in de geschiedschrijving

De schuldvraag betreffende de Eerste Wereldoorlog, de geschiedenis van Pruisen vanaf zijn opheffing door de geallieerden in 1947, en het duizendjarige verhaal van het Heilige Roomse Rijk vanaf zijn ontbinding in 1806. Telkens was het initieel gangbare verhaal erg kritisch voor Duitsland, Pruisen …