Nieuwe aanvraag voor bescherming WO 1-sites

Vlaams Minister van onroerend erfgoed Geert Bourgeois zal in 2021 opnieuw een aanvraag indienen om de Wereldoorlog 1-sites in de Westhoek als …