Standbeeld voor gesneuvelden '14-'18 in Lauwe staat terug op zijn plaats

… nagedachtenis van de gesneuvelden die een heldendood stierven voor het vaderland of verwenenen in wereldoorlog 1, deze dus van 1914-1918.